T-Fer-01

รถเข็นเคลื่อนย้าย ยกตัว อาบน้ำ นั่งถ่าย สำหรับผู้ป่วยและคนชรา อเนกประสงค์  

T-Fer-02

รถเข็นเคลื่อนย้าย ยกตัว อาบน้ำ นั่งถ่าย สำหรับผู้ป่วยและคนชรา อเนกประสงค์
กางที่นั่งได้กว้างกว่าเดิม  

T-Fer-03

รถเข็นเคลื่อนย้าย ยกตัว อาบน้ำ นั่งถ่าย สำหรับผู้ป่วยและคนชรา อเนกประสงค์
กางที่นั่งได้กว้างกว่าเดิม  ปรับความสูงต่ำได้ง่ายด้วยการหมุนคันโยกมือด้วยตัวผู้นั่งเอง

NEW T-Fer-02

รถเข็นเคลื่อนย้าย ยกตัว อาบน้ำ นั่งถ่าย สำหรับผู้ป่วยและคนชรา อเนกประสงค์ พนักพิงหลังใช้วัสดุประเภทยางนิ่ม ไม่เจ็บหลังเมื่อนั่งนานๆ 

T-Fer รถเข็นเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยและคนชรา

นวัตกรรมที่เปลี่ยนให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

✓ รถเข็นเคลื่อนย้ายตัว

✓ ช่วยยกตัว

 ✓ นั่งถ่ายได้

 ✓ อาบน้ำได้

T-Fer รถเข็นเคลื่อนย้าย ยกตัว ผู้สูงอายุ

รายละเอียดสินค้า

ชื่อของคุณไปที่นี่

ชื่อของคุณไปที่นี่

ชื่อของคุณไปที่นี่

ชื่อของคุณไปที่นี่

ชื่อของคุณไปที่นี่

ชื่อของคุณไปที่นี่

เลือกสีที่ชอบได้ตามต้องการ
สีน้ำเงิน
สีเหลือง
สีเขียว
สีน้ำตาล
ขนาดและรายละเอียด
A : ความสูงจากรูบนสุด 109 ชม./ รูล่างสุด 89 ชม.
B : ความกว้างของฐานล้อ 54 ซม.
C : ความยาวของฐานล้อ 59 ซม.
D : ความว้างตอนกางออกสูงสุด 135 ซม.
E : ความสูงของพนักหลัง 37 ซม.
F : ความลึกของที่นั่ง 42 ซม.
G : ความสูงของที่นั่ง 41 ซม. (ระดับล่างสุด) / 64 ซม. (ระดับบนสุด)
H : ความกว้างของที่นั่ง 49 ซม.
I : ความสูงของฐานล้อ 12 ซม.
น้ำหนัก 18 กก.
X