โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส หน้าโต๊ะผืนขาว

โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส หน้าโต๊ะผืนขาว

฿4,500

 ความสูงสูงสุด 115.5 ซม.

 ความสูงต่ำสุด 77 ซม.

 ความลึกของเบาะ 39 ซม.

 ฐานโต๊ะยาว 66 ซม.

 ฐานโต๊ะกว้าง 50 ซม.

 ฐานโต๊ะสูง 12 ซม.

 ขนาดล้อ 2 นิ้ว ทั้งสี่ล้อ

 หน้าโต๊ะยาว 87 ซม.

 หน้าโต๊ะกว้าง 38.5 ซม.

 มือหนุนยาว 15 ซม.

 ด้ามจับมือหมุนยาว 9 ซม.

 รับน้ำหนักได้ 70 กก.

 น้ำหนักรถเข็น 11.06 กก.

X